(+372) 655 3056

Loovuslabor (5- 9 aastat)

Projekt LOOVUSLABOR on kaasaegne ruum teie lapse loominguliste võimete ja individuaalsuse arendamiseks! Projekt on mõeldud lastele vanuses 5-7 aastat, kus kogenenud õpetajate käe all saavad lapsed astuda esimesi samme kunstimaailmas.
Meie haridusprogrammide abil saavad lapsed arendada oma loovust, omandada uusi tehnikaid ning meetodeid kunsti vallas.
Meie projekt sisaldab:
Joonistamist ja maalimist 35. tunni ulatuses. 
Eesmärgid: arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate tehnikate ning eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Maalimise ja joonistamise alused. Erinevate joonistamise ja maalimise žanrite ning tehnikatega tutvumine, kunstimaitse arendamine. 
Loovus 35. tunni ulatuses.
Eesmärgid :
Arendada ja toetada laste loovust ja arengut läbi kunsti. Tutvuda erinevate ebatavaliste tehnikate ja eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Huvitavate tehnoloogiate ja materjalide kasutamine. Kujutlusvõime, loovuse, kognitiivse huvi ja loova mõtlemise arendamine. 
Keraamika 35. tunni ulatuses. 
Eesmärgid: Savi tundmaõppimine. Arendame õpilaste vormitunnetust, fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust ja peenmotoorikat. Tähelepanelikkuse ja kannatlikkuse kasvatamine.
Saviga töötamise üldiste põhimõtetega tutvumine; savist esemete erinevates tehnikates vormimise ja kujundamise oskuste omandamine. 
Käsitöö 35. tunni ulatuses.
Arendada käelisi oskusi, leidlikkust, loovust, käelist osavust ja esteetilist maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide  ja tehnikate kaudu. Tutvuda erinevate tehnikate ja eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Tutvuda disaini stiilide ja suundadega.


Huviring
Aeg
Kabinet
Hind
Keel
Registreerimine
Loovuslabor (7+) R.Paskevich
E 18:45 - 20:15,R 18:45 - 20:15
309 35.00 euro/kuu Eesti/Vene

Info huviringist

  • Vanus: 5-10 aastat
  • Aadress: Tondiraba Huvikool

Õpetajad

Uued huviringid