(+372) 655 3056

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.
Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. 

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278 kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on kinnitatud käskkirjaga 10.09 2023 nr 1-2/2

Kõigile ametiisikutele edastatakse ametisse nimetamisel/tööle asumisel korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus (T. Kalmet, 16. märts 2021) ning korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus „Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris“, mis on kättesaadav veebilehel www.korruptsioon.ee/et/koolitusmaterjalid

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:
Tallinna Tondiraba Huvikooli direktor Sergei Ptsjolkin, e-mail: direktor@tondiraba.edu.ee tel. 6556376, 55546948

Asutuse korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit omavate ametiisikud:
Tallinna Tondiraba Huvikooli majandusjuhataja Nadežda Nikolajeva, email: majandus@tondiraba.edu.ee tel. 6568858
Tallinna Tondiraba Huvikooli õppealajuhataja Olga Bogdanova- Kööp, email: oppejuht@tondiraba.edu.ee tel. 6553056
Tallinna Tondiraba Huvikooli infotöötaja Maria Soorand, email: maria.soorand@tondiraba.edu.ee
Tallinna Tondiraba Huvikooli juhtõpetaja Roman Kin, email: roman.kin@tondiraba.edu.ee
Tallinna Tondiraba Huvikooli õpetaja Kirill Safronov, email: kirill.safronov@tondiraba.edu.ee


Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee