(+372) 655 3056

Tehnolabor (5- 9 aastat)

Tehnolabor


Tehnolabor on kaasaegne tehnilise suunda projekt on suunatud lapse ruumilise mõte ja tehnilist taipu arendamisele. Projektis osalevad lapsed alates 5 aastast lasteaias ning jätkavad õpinguid koolis.

Meie haridusprogrammide abil saavad lapsed arendada arvutioskusi, konstrueerimise viisid ning teha katsed laboris.


Eesmärgid:

Tekitada huvi tehnika ja loodusteaduste vastu; 

Arendada inseneri mõtlemist ja tekitada huvi tehnilise tegevuse ja loomingu vastu; 

Realiseerida oma loomingulisi ideid läbi arvuti, robootika ja labori õppimise kaudu;  

Rakendada tehnika ja loodusvaldkonna teadmisi igapäevaelus;


Arvutilabor 35 tundi


Arvutilaboris arvutiõpetuse  eesmärk on tutvustada õpilastele arvutite ehitust ja luua ettekujutus tööst tekstiga

Arvutiõpetuse õppekavasse kuuluvad järgmised teemad: ohutus tehnika  töös ja intrenetisarvuti koostisosad, klahvide kasutamine, graafika, graafiliste jooniste loomine, tekstitöötlemine, failide loomine , salvestamine, teisaldamine ja kopeerimine.


2D ja 3D modelleerimine 35 tundi


2D ja 3D paber modelleerimise õpetamise eesmärk on väljamõeldud mudelite loomise etappide tutvustamine, arendada konstruktor-looja oskusi ja vilumusi, arendada mõtlemist ja loomingulist ettekujutust, arendada kolmemõõtmelist modelleerimisoskust. 


Eksperimentaallaboratoorium 35 tundi


Eksperimentaal laboratooriumi eesmärgiks on anda ettekujutus tööks laboratooriumis üldse, tutvustada katsete läbiviimise tehnoloogiat, õpetada vahendite ja instrumentide kasutamist, arendada vaatlusoskusi, leidma seoseid, iseseisvalt analüüsima katsete tulemusi.Legokonstrueerimine ja robootika 35 tundi


Legokonstrueerimise ja robootika õpetamise eesmärk on anda õpilastele ettekujutus robootikast ja konstrueerimise alustest, tutvustada konstruktoreid LEGO ja LEGO Wedo ja Spike, arendada peenmotoorikat, konstrueerimise ja jooniste lugemise oskused. Mudelite ehitamisel laps õpib mehhanismide, mootorite ja andurite liigid ning omandab programmeerimise algteadmisi.


Huviring
Aeg
Kabinet
Hind
Keel
Registreerimine

Info huviringist

  • Vanus: 3-10 aastat
  • Aadress: Tondiraba Huvikool

Õpetajad

Uued huviringid